Docieplenie stropodachu

Stropodachy wentylowane możemy ocieplać różnymi materiałami termoizolacyjnymi, w szczególności jednak zalecamy granulat celulozy bądź wełny mineralnej. Są to w obecnych czasach najlepsze, stosowane na rynku, materiały używane do ocieplania. Ponadto, metoda wdmuchiwania, jako jedyna pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc, odpowiedzialnych za utratę ciepła. Dokładność wykonywanych przez nas prac izolacyjnych stanowi podstawę uzyskania pożądanego efektu – znaczne obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Otwarty nadmuch stropodachów wentylowanych to najprostszy, a zarazem najtańsza metoda ocieplenia w starych budynkach, jak i nowo powstających, przy praktycznym wyeliminowaniu ryzyka powstania mostków termicznych, czyli braku ciągłości w izolacji. Koszty ocieplenia zwracają się już po kilku latach, przy wyraźnej poprawie komfortu życia domowników (cieplej zimą, chłodniej latem). Wydasz niewiele, a poniesione nakłady zwrócą się już w pierwszym sezonie grzewczym.  Nieocieplone lub źle zaizolowane stropodachy są przyczyną znacznych strat ciepła w budynkach (nawet do 30% ogólnych strat). Zastosowanie ocieplenia umożliwi likwidację źródła przemarzania i zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów. Ocieplony stropodach wentylowany cechują doskonałe warunki termiczno-wilgotnościowe oraz bezproblemowa eksploatacja.


Remont poszycia dachowego 

 

Generalny  remont  pokrycia dachowego wiąże się często z całkowitymi lub ograniczonymi robotami rozbiórkowymi poszycia dachowego i elementów bezpośrednio z nim związanych (rynny, rury spustowe, kominy, wybudówki, ścianki kolankowe, wywiewki kanalizacyjne, czopuchy, ścianki działowe) lub elementy więźby dachowej. 

Opracowaliśmy sposoby demontażu zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji budynku a także procedury ważne dla bezpieczeństwa pracowników, otoczenia
i środowiska. 


Wentylacja niskociśnieniowa

Jest dedykowana dla poprawy działania wentylacji naturalnej -  pozwala zapewnić wentylację przez cały rok. Rozwiązanie łączy oszczędność energii z zabezpieczeniem przed występowaniem ciągów zwrotnych w okresie lata. 

Niewielkie ciśnienie pozwala na wykorzystanie istniejących przewodów wentylacyjnych  i likwiduje problem występowania dużej wilgotności.

 


Docieplenia metodą BSO 

Ocieplenie polega na zamocowaniu materiału termoizolacyjnego (najczęściej w postaci płyt) do ścian budynku (od zewnątrz). Płyty termoizolacyjne mogą być wykonane ze styropianu czy też wełny mineralnej. Przykleja się je za pomocą zaprawy klejowej i dodatkowo mocuje się mechanicznie kołkami (jeśli zachodzi taka potrzeba). Na materiał izolacyjny konieczne jest nałożenie warstwy zaprawy zbrojonej siatką np. z włókna szklanego. Ta warstwa ma za zadanie przenieść powstające w ustroju naprężenia, które mogłyby spowodować rysowanie się warstwy wykończeniowej (powłoki tynkarskiej). Naprężenia te mogą powstawaćw wyniku zmian temperatury, siły wiatru itp., a także drgań konstrukcji budynku.

Na tak przygotowany podkład nakładany jest zazwyczaj podkład tynkarski i następnie tynk cienkowarstwowy, lub też bezpośrednio tynk (o ile taką sytuacje dopuszcza/narzuca dany system). Tynk chroni system ociepleniowy, (a przez to ściany zewnętrzne i wnętrze budynku) przed działaniem czynników atmosferycznych (np. promieniowanie UV, wiatr, deszcz).


 Wymiana podokienników

Na życzenie klienta wykańczamy parapety w dowolnych kolorach co pozwala nadać indywidualny charakter domu lub budynku.

Parapety blaszane są estetyczne, trwałe, niepalne, odporne na chemikalia oraz warunki atmosferyczne.


Hydroizolacja balkonów

Hydroizolacji balkonów i tarasów stawia wysokie wymagania.

Musi wykazywać odporność na warunki pogodowe, być wodoszczelna i  trwała, dlatego stosujemy wysokiej jakości produkty i stosujemy się do zaleceń technologicznych producenta.


Ocieplenie ścian fundamentów

Izolacja obwodowa ścian fundamentów jest najczęściej stosowaną technologią zaizolowania tej części budynku. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków termicznych izolacja przegród stykających się z gruntem. Myśląc o kompleksowej izolacji obiektu nie można zapominać o izolacji ścian piwnic fundamentu.
Straty ciepła przez te przegrody to nawet 5-10 %, w związku z tym prawidłowe zaizolowanie tej przegrody jest bardzo istotne z punktu widzenia całej izolacyjności termicznej budynku.

Dodatkowo izolację zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową. 


Opaska wokół budynku

Opaska ochroni izolację pionową budynku przed uszkodzeniami oraz przed zabrudzeniem elewacji.